Sauwerd-omslag Op stap 2012-2013  natuurindrenthe 

Ruilverkaveling Sauwerd 1965-2011 is het jongste uit een serie van vier boekjes die ik heb geschreven ter gelegenheid van de afsluiting van landinrichtingsprojecten. De productie was in handen van Noordproof Producties uit Bedum.

 

Meer over dit boek

Van de jaarlijks verschijnende ‘Op Stap’-krant voor bezoekers van het Drentsche Aa-gebied (oplage 53.000) schrijf ik het grootste deel van de teksten en verzorg ik de eindredactie.
Ook van de vergelijkbare Natuurkrant van de nationale parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold neem ik de eindredactie voor mijn rekening. 

 

Op Stap-krant inkijken

Natuurkrant inkijken

Voor de provincie Drenthe schreef ik het boek Natuur in Drenthe; zicht op biodiversiteit. Het boek is de samenvatting van een veel uitgebreider rapport, waarvan ik de eindredactie verzorgde.  

 

Meer over dit boek