Bargerveen cover klein

 

 

 

Eind 2017 verscheen het boek Bargerveen, grenzeloos groeiend. Over de geschiedenis van dit fascinerende natuurgebied: het ontstaan van het veen, de vervening, het behoud als natuurgebied en het werken aan hoogveenherstel. Ik schreef dit boek in opdracht van Staatsbosbeheer ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het natuurgebied.

 

Meer over dit boek